LPP w I kw. podwaja przychody rdr. Sprzedaż internetowa wzrosła o 157 proc.

Pierwszy kwartał przesuniętego roku obrotowego, trwający od 1 lutego do 30 kwietnia upłynął w LPP pod znakiem utrzymujących się wzrostów sprzedaży. Spółka wypracowała w tym czasie blisko 2,4 mld zł przychodów, osiągając 99 proc. wzrost r/r. Na ten wynik wpływ miały trzycyfrowe wzrosty sprzedaży online oraz powolne odbicie w sprzedaży stacjonarnej, spowodowane różnymi terminami czasowych lockdownów w poszczególnych krajach.