Hiszpania: Młodzi ludzie dotknięci są bezrobociem

Bezrobocie wśród osób do 25. roku życia w Hiszpanii o ponad 20 punktów procentowych przewyższa średnią unijną. Młodzi, których dotknęła zarówno recesja, jak i późniejsza pandemia, stali się w tym kraju grupą o największym zagrożeniu biedą – wskazuje rządowy raport „Hiszpania 2050”.