GK Gobarto: Blisko pół miliarda przychodów ze sprzedaży

W pierwszym kwartale 2021 roku GK Gobarto wypracowała blisko 0,5 mld zł przychodów ze sprzedaży oraz 14,4 mln zł zysku EBITDA.