Heineken powiąże premie z zaangażowaniem w Zielony Ład

Heineken ma na celu osiągnięcie zerowej emisji netto do 2040 roku w całym łańcuchu dostaw. Wynagrodzenia i premie wypłacane menedżerom giganta piwnego mogą wkrótce zależeć od ich zaangażowania w walkę ze zmianami klimatu.